ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

เจาะลึก ภาษีป้าย! สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวก่อนขึ้นป้าย พิมพ์ อีเมล

เจาะลึก ภาษีป้าย !

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวก่อนขึ้นป้าย

ความสำคัญ

          ป้ายแบบไหนต้องเสียภาษีป้าย แบบไหนไม่ต้องเสียภาษีป้าย "

           ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากที่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับป้ายที่เข้าข่ายต้อง

เสียภาษีป้าย และมีข้อสงสัยเกี่ยวกับป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษี เช่น ป้ายที่ติดตั้งภายในอาคารเป็นต้น

และในอนาคตอันใกล้นี้ อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราภาษีป้าย ผู้ประกอบการจึงควรทำความเข้าใจ

ในการคำนวณภาษีป้าย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดค่าภาษีป้ายได้ด้วยตนเอง

หัวข้อสัมมนา

1. "ป้าย" ความหมายตามที่กฏหมายกำหนด , หลักการจัดเก็บภาษีป้าย

2. ป้าย แบบไหนบ้าง ที่ได้รับการ “ยกเว้น” ภาษีป้าย

3. การยื่นแบบประเมินเพื่อเสียภาษีป้าย , ขั้นตอนการเสียภาษีป้าย

4. อัตราในการคำนวณภาษีป้าย

5. การคำนวณเงินเพิ่ม , บทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย

6. เทคนิคการอุทธรณ์เมื่อถูกประเมินภาษี ให้ประหยัดที่สุดแต่ถูกต้อง

7. แนะนำเทคนิคการเสียภาษีป้ายให้ถูกลง และถูกต้องตามกฎหมาย

 

วิทยากร

คุณทวีชัย มีลาภ

ประสบการณ์ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ตั้งแต่ 2556 - ปัจจุบัน

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยรังสิต)

ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 2

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 3

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 4

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)

พิเศษ! เพียงสำรองก่อนวันสัมมนา 7 วัน

2,900 + VAT 203 = 3,103 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 87 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%