ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดซื้อในยุค 4.0 พิมพ์ อีเมล

การจัดซื้อในยุค 4.0

 

Procurement 4.0 era

 

ความสำคัญ

           ทั่วโลกมีการตื่นตัวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยุค 4.0 กันมาก ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน บริษัทใดที่ให้ความสนใจ

เกี่ยวกับปฏิบัติการยุค 4.0 ย่อมกระตุ้นให้เกิดการศึกษาและปรับตัวเพื่อมิให้ตกขบวนหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง จากนั้น

วงการต่างๆ ก็มีการนำปฏิบัติการหลายอย่างมาเทียบเคียงให้สอดคล้องกับยุคของอุตสาหกรรม รวมไปถึงวงการจัดซื้อ

ก็มีการพูดถึง Procurement 4.0 ด้วยเช่นกัน

        การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นปฏิบัติการต้นน้ำที่สำคัญมากของทุกบริษัท หากกระบวนการต้นน้ำขลุกขลักเสียหาย

 

หรือเสียเปรียบ ย่อมทำให้กิจกรรมกลางน้ำและปลายน้ำของบริษัทด้อยประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถ

 

แข่งขันในสนามธุรกิจได้

หัวข้อสัมมนา

1. วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมโลกจาก 1.0 จนถึง 4.0

2. อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของประเทศไทยในภาพรวมอยู่ตรงไหน

3. วิวัฒนาการของการจัดซื้อโลกจาก 1.0 จนถึง 4.0

4. วิธีการจัดซื้อในประเทศไทยในภาพรวมอยู่ตรงไหน

5. ทำอย่างไรกระบวนการจัดซื้อของบริษัทเราจึงจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. วิธีปรับกระบวนการจัดซื้อจากเชิงรับให้เป็นเชิงรุก

7. คำแนะนำในการปรับกรอบความคิดของการทำงานจัดซื้อให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P.จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 6

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 7

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 8

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%