ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ พิมพ์ อีเมล

ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลัง

อย่างมีประสิทธิภาพ

Purchase Cost Saving and Inventory Management Efficiency

  ความสำคัญ

           ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างรวดเร็ว การลดต้นทุนการดำเนินการภายใน

  องค์กรเพียงอย่างเดียวคงไม่พอกับการแข่งขันในปัจจุบัน ทุกองค์กรต่างก็มุ่งมั่นพื่อให้ต้นทุนสินค้าต่ำ เพื่อธุรกิจ

  สามารถดำรงอยู่ในตลาดซึ่งการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  

        แผนกจัดซื้อเป็นแผนกต้น ๆ ที่องค์กรหวังพึ่งพาในการลดต้นทุนสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ดังนั้น

  กระบวนการจัดซื้อ ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญที่องค์กร และผู้บริหารให้ความสำคัญในเรื่องการลดต้นทุน นักจัดซื้อ

  ต้องใช้กลยุทธ์ ยุทธวิธีต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร นั้นคือ ซื้ออย่างไรให้ต้นทุนสินค้าต่ำ ภายใต้สภาพ

  การณ์ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

  หัวข้อสัมมนา

  1. การใช้ Supply Positioning Model มาวิเคราะห์สินค้าที่ซื้อ

  2. ABC analysis วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย เพื่อเลือกใช้เทคนิคการซื้อที่เหมาะสม

  3. การเลือกใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมสำหรับสินค้าแต่ละประเภท เพือการลดต้นทุน

  4. การบริหารจัดการผู้ขาย ผู้ให้บริการ สำหรับสินค้ายุทธศาสตร์ขององค์กร

  5. เงื่อนไขของผู้ขาย เช่น MOQ, Packing size, Lead time ที่ส่งผลต่อต้นทุนการจัดเก็บวัตถุดิบ

  6. จัดซื้ออย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุดิบคงคลัง

  7. ต้องการราคาสินค้าที่แข่งขัน แต่ต้องติดอยู่ในกับดัก การซื้อแบบกำหนดปริมาณของ supplier

  8. การซื้อในแต่ละครั้งตาม MOQ เพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำ ทำให้มีปริมาณสต็อคเพิ่มขึ้น

  9. ตัวอย่างการลดต้นทุน ที่ใช้ได้จริง

วิทยากร

คุณจีรภา คล้ายรัศมี

ประสบการณ์ : Purchasing Division Manager 

บริษัท โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 6

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 7

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 8

วันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 9

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 10

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%