ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ พิมพ์ อีเมล

เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ

 

Techniques for Managing and Controlling Inventory

 

ความสำคัญ

           การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) มีบทบาทสำคัญและถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการดำเนินธุรกิจของทุกองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของทุกบริษัทฯที่พึงมีไว้เพื่อให้การผลิตหรือการขายให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากที่สุดโดยไม่ติดขัดและรักษาโอกาสในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

        และภายใต้กระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน การบริหารจัดการควบคู่ไปกับการซื้อสินค้าอย่างมีหลักเกณฑ์นั้น จะช่วยในการรักษาระดับสินค้าคงคลังไม่ให้มากหรือน้อยเกินไป เพราะเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงโดยตรงกับต้นทุนต่อหน่วยของกิจการได้เป็นอย่างดี

        หลักสูตรนี้จะถือเป็นเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถแข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

หัวข้อสัมมนา

   1. ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของการควบคุมสินค้าคงคลังในกิจกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

   2. เป้าหมายหลักของการจัดการสินค้าคงคลัง

   3. ต้นทุนสำคัญของการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลัง

   4. เทคนิคการจัดการเพื่อลดปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม

   5. Work shop การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ

   6. ความสำคัญของสินค้าคงคลังกับกิจกรรมต่าง ๆ ของการดำเนินธุรกิจ

   7. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

   8. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับธุรกิจ

   9. รูปแบบการประเมินผลของการบริหารงานสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ปัญหา/อุปสรรคในการบริหารสินค้าคงคลัง พร้อมแนวทางแก้ปัญหา

11. กรณีศึกษาในการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ

12. สรุป-อภิปรายชี้แนะ ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์

วิทยากร

คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 5

วัน...... / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%