ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดจากการทุจริต (Workshop) พิมพ์ อีเมล

จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดภัยจากการทุจริต (WorkShop)

Fraud Prevention in Purchasing & Supply Management

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนี้ เหมาะมากสำหรับ

ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบดูแลงานจัดซื้อจัดหา

ฝ่ายบัญชีและฝ่ายตรวจสอบ

ความสำคัญ

           กระบวนการจัดซื้อจัดหามีปฏิบัติการหลายขั้นตอนที่ล่อแหลมและหมิ่นเหม่ต่อความไม่ชอบมา

พากล หากไม่มีระบบที่รัดกุมและดีพอก็จะนำความเสียหายมาสู่กิจการ แต่ถ้าสร้างกฎระเบียบและกติกา

จุกจิกอย่างมากมายมาบีบจนกระดิกตัวไม่ได้ การปฏิบัติงานก็จะขาดความคล่องตัวและไร้ประสิทธิภาพ

           การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้าน

วิชาการและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ ซึ่งได้รับการยกย่อง

ว่าเป็น กูรูจัดซื้อของเมืองไทย ผลจากสัมมนาครั้งนี้จะนำมาซึ่งแนวคิดดี ๆ ที่ตกผลึกและสามารถนำมา

ใช้ในกิจการได้ อันจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดหาปลอดจากการทุจริตและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นที่น่าเคลือบแคลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาโดยไม่เปรียบเทียบราคา

     หรือการซื้อรายใดรายหนึ่งเป็นเจ้าประจำ เป็นการส่อแววความไม่ชอบพากลหรือไม่

2. ประเด็นที่น่าเคลือบแคลงเกี่ยวกับการซื้อของแพง แต่อ้างว่า TCO เหมาะสมนั้น

     เป็นคำอ้างที่รับฟังได้หรือไม่

3. ประเด็นที่น่าเคลือบแคลงเกี่ยวกับจรรยาบรรณ - CSR - สินบน - สินน้ำใจ - ของขวัญ

     ตามประเพณี - เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

4. สรุปประเด็นที่ค้างคาใจ และแนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต

     ในงานจัดซื้อจัดหา

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

กรรมการผู้จัดการ สถาบันฝึกอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อฯ บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

นายกสมาคมคนแรก (พ.ศ.2531-2549) ของสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P.จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

- ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 2

วันจันทร์ที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

(ซอยสุขุมวิท 20 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 3

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

(ซอยสุขุมวิท 20 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 4

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

(ซอยสุขุมวิท 20 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

4,900 + VAT 343 =  5,243 - (หัก ณ ที่จ่าย) 147 = 5,096 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%