ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดจากการทุจริต (Workshop) พิมพ์ อีเมล

จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดภัยจากการทุจริต (WorkShop)

Fraud Prevention in Purchasing & Supply Management

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องนี้ เหมาะมากสำหรับ

ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบดูแลงานจัดซื้อจัดหา

ฝ่ายบัญชีและฝ่ายตรวจสอบ

ความสำคัญ

           กระบวนการจัดซื้อจัดหามีปฏิบัติการหลายขั้นตอนที่ล่อแหลมและหมิ่นเหม่ต่อความไม่ชอบมาพากล หากไม่มี

ระบบที่รัดกุมและดีพอก็จะนำความเสียหายมาสู่กิจการ แต่ถ้าสร้างกฎระเบียบและกติกาจุกจิกอย่างมากมายมาบีบ

จนกระดิกตัวไม่ได้ การปฏิบัติงานก็จะขาดความคล่องตัวและไร้ประสิทธิภาพ

           การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในด้านวิชาการและ

ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น กูรูจัดซื้อของ

เมืองไทย ผลจากสัมมนาครั้งนี้จะนำมาซึ่งแนวคิดดี ๆ ที่ตกผลึกและสามารถนำมาใช้ในกิจการได้ อันจะส่งผลให้การ

จัดซื้อจัดหาปลอดจากการทุจริตและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นที่น่าเคลือบแคลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาโดยไม่เปรียบเทียบราคา

     หรือการซื้อรายใดรายหนึ่งเป็นเจ้าประจำ เป็นการส่อแววความไม่ชอบพากลหรือไม่

2. ประเด็นที่น่าเคลือบแคลงเกี่ยวกับการซื้อของแพง แต่อ้างว่า TCO เหมาะสมนั้น

     เป็นคำอ้างที่รับฟังได้หรือไม่

3. ประเด็นที่น่าเคลือบแคลงเกี่ยวกับจรรยาบรรณ - CSR - สินบน - สินน้ำใจ - ของขวัญ

     ตามประเพณี - เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

4. สรุปประเด็นที่ค้างคาใจ และแนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตในงานจัดซื้อจัดหา

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 5

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 6

วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 7

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 8

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 9

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

4,900 + VAT 343 =  5,243 - (หัก ณ ที่จ่าย) 147 = 5,096 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%