ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ พิมพ์ อีเมล

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ

How to supervise Export Process for utmost Benefits

ความสำคัญ

     เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการความรู้พื้นฐาน หรือ ต้องการทบทวนความรู้พื้นฐานด้านนำเข้า-

ส่งออก เพื่อทราบกฎระเบียบวิธีการและวางแผนการส่งออกได้อย่างถูกต้อง เกิดความมั่นใจในการทำ

ธุรกรรมไม่เสียเปรียบในเชิงการค้า เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารส่งออก พนักงานคลังสินค้า

พนักงานจัดส่ง พนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายนำเข้า-ส่งออก พนักงานฝ่ายวางแผน พนักงานฝ่ายขาย หรือ

ผู้สนใจทั่วไป ผู้เข้าอบรมสามารถสอบถามปัญหาที่พบเจอและวิธีแก้ไขปัญหาจากวิทยากรผู้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที่และเป็นกันเอง

หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเพื่อการส่งออก (Scope of Export Process)

     - ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งออก (Who involve the Export Process)

     - การตรวจสอบพิกัดและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

     - การเลือกใช้เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

        (How to choose Incoterms®2020 suitably)

     - การเตรียมเอกสารส่งออก

        (How to prepare Shipping Documents, Shipping Mark, VGM, Fumigation,  and  C/O)

     - การประกันภัยเพื่อการส่งออก (Export Insurance Process)

2. การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ (Sea/Air/Express Transport)

     - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง   (Who involve to Transport Handling)

     - ข้อมูลจำเพาะของตู้สินค้าทางเรือ (Specific of various containers and Usages)

     - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ (Who involve to Air Shipment Handling)

     - การจองเรือและบรรจุสินค้าเข้าตู้ (Booking Particular and Stuffing Process)

     - เงื่อนไขการรับบรรทุกสินค้า

        (Terms of Loading: FCL, LCL, FCR, SOC, Demurrage & Detention Charges)

     - การเลือกใช้บริการผู้รับขนส่ง (Carrier Perception: 7-Point Scales & 5-Point Scales)

     - การคำนวณค่าขนส่งสินค้า (Air/Sea Freight Calculation) 

3. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการส่งออก (Export Customs Formality)

     - ภาพรวมของpaperless / e-Customs, e-Export and e-Tracking

     - การชดเชยค่าภาษีอากร  (Tax Coupon)

วิทยากร

คุณจันทรา สิงหพันธุ

- อดีตกรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550
- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชนและบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา / เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 4

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 5

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 7

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 8

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 9

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23 (BTS อโศก หรือ MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 117 = ชำระสุทธิ 4,056 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%