ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต

Purchasing Role in Combating the Crisis

 วัตถุประสงค์

           วิกฤตการณ์เกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภัยธรรมชาติและเงื้อมมือมนุษย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งหลาย ในยามวิกฤตหรือคับขัน

 จำเป็นต้องอาศัยการจัดซื้อจัดหาที่มีประสิทธิภาพมากกว่ายามปกติต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถกลับตัวได้อย่างคล่องแคล่วกว่าปกติ

 โดยที่ไม่ใช้พฤติกรรมกดคนอื่นให้จมน้ำตายไปเพื่อให้ตัวเองรอดอย่างเห็นแก่ตัว

         หลักสูตรออนไลน์ 3 ชั่วโมงนี้ มีเนื้อหาสาระเพียงพอที่จะทำให้ท่านได้ข้อคิดที่สำคัญและเข้าใจว่า เมื่อเกิดวิกฤตนักจัดซื้อต้องมี

 บทบาทอย่างไรบ้างเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดปลอดภัย และพร้อมที่จะทะยานขึ้นแข่งขันได้ทันท่วงที

 เมื่อฟ้าเปิด

 หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 * ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหา

 * ผู้ที่มองหาเส้นทางในการพัฒนาขึ้นสู่ความเป็นมืออาชีพ

 ประโยชน์ที่จะได้

 มีความเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนของการทำงานจัดซื้อจัดหาแบบมืออาชีพ

 หัวข้อการบรรยาย

 1. ในยามวิกฤต นักจัดซื้อจัดหาจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรสามอย่างต่อไปนี้อย่างไร

     เพื่อจะช่วยให้บริษัทบาดเจ็บน้อยที่สุด

             - Man – ทรัพยากรบุคคล

             - Material – พัสดุและสินค้า

             - Money – กระแสเงินสดของกิจการ

 2. Cut the fat, not the muscle คือคำเตือนเกี่ยวกับการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในยามวิกฤต

 3. วิธีพิสูจน์ให้เห็นว่า ฝ่ายจัดซื้อจัดหาสร้างประโยชน์ให้บริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญซึ่งบริษัทจะละเลยมิได้

             - From zero to hero - จากบ่มิไก๊ กลายเป็นฮีโร่

             - Indispensable person - คนที่บริษัทขาดไม่ได้

 4. เมื่อเกิดวิกฤต นักจัดซื้อต้องฉวยโอกาสปรับเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นโอกาส และพร้อมที่จะทะยานขึ้นเวที

    แข่งขันได้ทันทีเมื่อฟ้าเปิด

 5. ข้อคิดดีๆเมื่อจะต้อง Work from home ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 7

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 8

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564 / 13.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

 1,300 + vat 91 = 1,391 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 39 = ชำระสุทธิ 1,352 บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดอบรม ต้องมีผู้เรียนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน

เงื่อนไขการอบรม...  ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่