ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ

E-Procurement : Reinforce your procurement performance

 ภาพรวมของธุรกิจ

           ในโลกธุรกิจทั้งปัจจุบันและอนาคต ความจำเป็นต้องบริหารด้วยความไวของการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมทันการณ์ ทันเวลา ในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา ก็เช่นกันผู้บริหารการจัดซื้อสมัยใหม่มีความจำเป็นต้องบริหารข้อมูลที่ทันทีทันใด (Real time) และมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการจัดซื้อ (Procurement tools) ที่เหมาะสม เพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการงานจัดได้เสมือนเป็นดั่งมืออาชีพ และสร้างประโยชน์ต่อองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

         วิชา E-Procurement นี้ จะเปิดความคิดสร้างสรรค์และแนะแนวทางให้ผู้บริหารงานจัดซื้อและนักจัดซื้อได้สรรหาเครื่องมือ และประยุกต์ใช้เครื่องเหล่านั้นได้เหมาะสม รวมถึงการค้นหาผลประโยชน์เชิงธุรกิจ (Benefits) ให้กับองค์กรได้เหมาะสมที่สุด

 หัวข้อการบรรยาย

  • E-Procurement คืออะไรกันแน่ ?

  • รูปแบบต่างๆ ของ E-procurement

  • วิธีเลือกใช้เครื่องมือด้าน E-Procurement

  • ประโยชน์และการประยุกต์ใช้ E-Procurement

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ (C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA)

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 10

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 11

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 12

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

 1,300 + vat 91 = 1,391 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 39 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่