ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ZOOM ครึ่งวัน) พิมพ์ อีเมล

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental of Import-Export

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

           ท่านที่ต้องควบคุมงานนำเข้า-ส่งออกเพื่อลดต้นทุน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ถึงแม้ท่านจะให้ Third Party เป็นผู้ดูแลงานแทน แต่ตัวท่านเองก็จำเป็นต้องมีความรู้อย่างถูกต้อง

 เพื่อกำกับงานได้อย่างไม่ผิดพลาดเช่นกัน

 ผู้ควรเข้าร่วมสัมมนาได้แก่

     - ผู้ทำงานด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก

     - ผู้ควบคุมการโหลดเข้าตู้สินค้า

     - พนักงานบัญชี

     - พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง

     - และผู้สนใจธุรกิจด้านนำเข้า-ส่งออก

 หัวข้อการบรรยาย

1 วิธีคำนวณTerms of Shipment

2 ข้อมูลจำเพาะของตู้สินค้า (Specific of each type of Container)

3 ฉลากของสินค้าสำหรับการขนส่ง(Packing Symbol for Delivery)

4 สาระต้องรู้ของพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 อาทิเช่น

              * เอกสารสำคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบ

             * การผ่านแดนและถ่ายลำ ตามมาตรา 102

             * การประเมินอากรโดยศุลกากร

             * การกำหนดเวลาให้ของนำเข้ากลายเป็น “ของตกค้าง”

             * การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย (Post Audit)

             * ความผิดและโทษตามมาตรา 27

             * ทำอย่างไรเมื่อสำแดงเท็จโดยไม่เจตนา

5 ความเปลี่ยนแปลงที่ควรทราบพอเป็นสังเขป

6 ถาม-ตอบ

วิทยากร

คุณจันทรา สิงหพันธุ

ประสบการณ์: - กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชนและบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 12

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 13

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

 1,500 + vat 105 = 1,605 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 45 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่