ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms® 2020 ((ZOOM ครื่งวัน) พิมพ์ อีเมล

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

INCOTERMS® 2020

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

           ท่านที่ต้องการทำใบเสนอราคาเพื่อการขายระหว่างประเทศและสามารถเลือกใช้เงื่อนไข

 ทางการค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถึงแม้ท่านจะให้ ThirdParty เป็นผู้ดูแลงานแทน

 แต่ ตัวท่านเองก็จำเป็นต้องมีความรู้อย่างถูกต้อง เพื่อกำกับงานได้อย่างไม่ผิดพลาดเช่นกัน

 ผู้ควรเข้าร่วมสัมมนาได้แก่

       - ผู้ที่ทำงานด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก

          - ฝ่ายขาย

          - ผู้ควบคุมการโหลดเข้าตู้สินค้า

          - พนักงานบัญชีพนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง

          - และผู้สนใจธุรกิจด้านนำเข้า-ส่งออก

 หัวข้อการบรรยาย

 1 ประวัติความเป็นมาของเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

 2 เงื่อนไขต่าง ๆ ครอบคลุมและไม่ครอบคลุมภาระหน้าที่ใดบ้าง

 3 ต้องระบุไว้ในเอกสารประเภทใดบ้าง

 4 เมื่อใดควรเลือกใช้เงื่อนไขใดได้บ้าง

    เช่น EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF หรือ อื่นใด

 5 หากซื้อขายเป็นแบบ Consignment ควรเลือกเงื่อนไขใดจึงจะเหมาะสม

 6 ความเปลี่ยนแปลงที่ควรทราบพอเป็นสังเขป (ถ้ามี)

 7 ถาม-ตอบ

วิทยากร

คุณจันทรา สิงหพันธุ

ประสบการณ์: - กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชนและบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 15

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 16

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 17

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

 1,500 + vat 105 = 1,605 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 45 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่