Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ (ZOOM เต็มวัน) พิมพ์ อีเมล

                                                                                     

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS® 2020

เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

Incoterms® 2020 Fully Comprehensive International Trade Conditions

ความสำคัญ

     เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าประมาณทุกๆ10ปี เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศที่เรียกกันว่า INCOTERMS มักมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนบางเงื่อนไข เพื่อให้กระชับและชัดเจนในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานนำเข้า-ส่งออก ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง และเพื่อป้องกันการทำงานผิดพลาด เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สำหรับIncoterms version 2020 จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มกราคม 2563  ผู้ที่ควรเข้าร่วมการสัมมนา ควรเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในกระบวนการLogistics,Procurement, Purchasing,Sourcing, Planning, Import-Export, Costingหรือผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อสัมมนา

  1. ประวัติและความเป็นมาของINCOTERMS

  2. เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากVersion 2010เป็น2020

  3. ความหมายและความสำคัญของแต่ละเงื่อนไข

  4. แนวทางการเลือกใช้INCOTERMSให้เหมาะสม

  5. ข้อควรระวังในแต่ละเงื่อนไขใหม่

  6. ภาระหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่

  7. กฎระเบียบและพิธีการศุลกากรจะเปลี่ยนไปหรือไม่

  8. ช่องการนำเข้าตามกฎหมายศุลกากร

  9. ภาษีใดบ้างที่ต้องชำระขณะนำเข้าหรือส่งออก

10. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก

11. หลักเกณฑ์การพิจารณาเบี้ยประกันภัย

12. การคำนวณเบี้ยประกันภัย

13. ต้องทำอย่างไรบ้างหากเกิดความเสียหายกับสินค้า

14. การเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายในต่างประเทศ

15. การเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย

วิทยากร

คุณจันทรา สิงหพันธุ

ประสบการณ์: - กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชนและบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 22

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 23

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 24

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 25

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 26

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 27

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 28

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 29

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 30

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 31

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 32

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 33

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา ปี 2566

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่