ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

พื้นฐานการประมูล การคัดเลือกผู้ขาย

Basic in bidding process and supplier selection

ความสำคัญ

         หลักสูตรนี้จะเป็นการวางพื้นฐานและหลักการของการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการรวมถึงการผลคะแนนทางเทคนิคเข้ามาร่วมประเมินกับราคาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้าง  โดยหลักสูตรนี้จะมีการแสดง ตัวอย่าง แบบฟอร์ม และ Software เพื่อนำไปใช้คัดเลือกซัพพลายเออร์ ในการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ อย่างที่ทราบกันว่าคุณภาพกับราคาเป็นสิ่งที่สวนทางกันคำถามโดยทั่วไปคือว่าหากต้องการเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ดีกว่ารายอื่นแต่ว่าราคาแพงกว่า ท่านจะมีเหตุมีผลอธิบายด้วยหลักการหรือทฤษฎีได้อย่างไร โดยจะมีการนำเสนอวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น (Analytic Hierarchical Process – AHP) มาเป็นแนวคิดในการพิจารณา

หัวข้อการสัมมนา

1. ขั้นตอนการประมูลงาน (Bidding Process)

2. การออกข้อกำหนดในการประมูลงาน/เสนอราคาเบื้องต้น (TOR)

3. การเขียน/กำหนดเกณฑ์ในการประเมินด้านเทคนิค

4. หลักการวิธีวิเคราะห์เชิงลำดับขั้น (Analytic Hierarchical Process – AHP) เพื่อใช้คัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ

5. ตัวอย่าง Software เป็นเครื่องมือช่วยสำหรับการใช้คัดเลือก

6. การคัดเลือกคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการ

วิทยากร

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 3

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2565 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 4

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 / 09.00-12.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

 1,300 + VAT 91 =  1,391 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย) 39 = ชำระสุทธิ 1,352 บาท

เงื่อนไขการอบรม...  ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่