ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การประหยัดต้นทุนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

การประหยัดต้นทุนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

Savings in Purchasing & Supply Management

 วัตถุประสงค์

           การประหยัดต้นทุน (Cost saving), การลดต้นทุน (Cost reduction), การหลบหลีกต้นทุน (Cost avoidance), เป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องทำ แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่าการเอาเปรียบหรือบีบคั้นกดขี่นั้น มีประโยชน์ฉาบฉวยเพียงในระยะสั้น แต่กลับจะส่งผลร้ายต่อเนื่องระยะยาว การทำงานจัดซื้อยุคใหม่ในเชิงของ P&S (Purchasing & Supply Management)

          จึงต้องเรียนรู้วิธีให้ถูกต้องเพื่อให้ได้รับผลดีอย่างยั่งยืน

 หัวข้อการสัมมนา

1. Cost Savings มี 2 ประเภทคือ Cost Reduction และ Cost Avoidance

2. Cost Savings ต้องดู TCO และ LCC

3. เครื่องมือที่จะนำไปสู่ Cost Savings อย่างยั่งยืนคืออะไรบ้าง

   - Pareto Analysis

   - Supplier Positioning Model

   - Supplier Preferencing Model

   - Market Management Matrix

   - Relationship Spectrum

4. วางยุทธศาสตร์เรื่องการเลือกซัพพลายเออร์ การเลือกเทคนิคการจัดซื้อ การจัดการความ

มพันธ์และการเลือกนักจัดซื้อที่รับผิดชอบ สำหรับสินค้าและบริการ 4 ประเภท เพื่อการลดต้นทุนที่มี

ประสิทธิภาพ

   - Non-critical Supplies

   - Leverage Supplies

   - Bottleneck Supplies

   - Critical Supplies

5. เทคนิคการคบค้ากันแบบ Partnership

6. การบริหาร Tactical Relationship และ Strategic Relationship

7. การยุติความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ B.Sc., LL.B., C.P.M., A.P.P., MCIPS

- ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยคนแรก (พ.ศ.2531-2549)

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. จากสหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 จากสถาบัน IQC ของอังกฤษ 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 75

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 76

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

3,000 + vat 210 = 3,210 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 90 บาท)

เงื่อนไขการอบรม...  ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่