ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ZOOM เต็มวัน) พิมพ์ อีเมล

 

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental of Import-Export

ความสำคัญ

          การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ

หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออกมานานพอที่จะ

แนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษัท

หัวข้อสัมมนา

  1. เปรียบเทียบ INCOTERMS®2020 กับ 2010 

  2. ค่าใช้จ่ายใดบ้างที่เกี่ยวข้องแต่ละ Terms of Shipment 

  3. ข้อมูลจำเพาะของ Containers และประโยชน์การใช้งาน 

  4. เงื่อนไขการบรรทุกสินค้าใน Containers 

  5. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับการส่งมอบและรับมอบสินค้าที่ขนส่งโดยเรือ 

  6. สรุปขั้นตอนการส่งสินค้าทางเรือ 

  7. ประเภทของสินค้าที่ส่งทางอากาศ 

  8. สรุปขั้นตอนการส่งสินค้าทางอากาศ 

  9. การประกันภัยขนส่งสินค้ากับการค้าระหว่างประเทศ 

10. เงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ O/A, B/C and L/C 

11. การตรวจสอบเอกสาร (shipping Documents) ที่จะใช้ผ่านพิธีการนำเข้า-ส่งออก 

12. กฏหมายศุลกากรของไทยที่ควรทราบ

วิทยากร

คุณจันทรา สิงหพันธุ

ประสบการณ์: - กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชนและบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 28

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)

รุ่นที่ 29

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

รุ่นที่ 30

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 / 09.00-16.00 น.

O N L I N E   ( b y   Z O O M )

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM 3,000 + vat 210 = 3,210 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 90 บาท)

Onsite Hotel         3,900 + vat 273 = 4,173 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 117 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่