Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก พิมพ์ อีเมล

                                                                                           

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental of Import-Export

ความสำคัญ

          การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ

หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน วิทยากรเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้าและส่งออกมานานพอที่จะ

แนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อกิจการของบริษัท

หัวข้อสัมมนา

  1. เปรียบเทียบ INCOTERMS®2020 กับ 2010 

  2. ค่าใช้จ่ายใดบ้างที่เกี่ยวข้องแต่ละ Terms of Shipment 

  3. ข้อมูลจำเพาะของ Containers และประโยชน์การใช้งาน 

  4. เงื่อนไขการบรรทุกสินค้าใน Containers 

  5. ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องกับการส่งมอบและรับมอบสินค้าที่ขนส่งโดยเรือ 

  6. สรุปขั้นตอนการส่งสินค้าทางเรือ 

  7. ประเภทของสินค้าที่ส่งทางอากาศ 

  8. สรุปขั้นตอนการส่งสินค้าทางอากาศ 

  9. การประกันภัยขนส่งสินค้ากับการค้าระหว่างประเทศ 

10. เงื่อนไขการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ O/A, B/C and L/C 

11. การตรวจสอบเอกสาร (shipping Documents) ที่จะใช้ผ่านพิธีการนำเข้า-ส่งออก 

12. กฏหมายศุลกากรของไทยที่ควรทราบ

วิทยากร

คุณจันทรา สิงหพันธุ

ประสบการณ์: - กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชนและบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 53

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 54

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 55

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 56

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 57

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 58

วันพฤหับดีที่ 27 มิถุนายน 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / ZOOM

รุ่นที่ 59

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / ZOOM

รุ่นที่ 60

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / ZOOM

รุ่นที่ 61

วันพุธที่ 25 กันยายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / ZOOM

รุ่นที่ 62

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / ZOOM

รุ่นที่ 63

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม เมอเวนพิค (สุขุมวิท 15) / ZOOM

รุ่นที่ 64

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา ปี 2566

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่