Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน (คอร์ส ONLINE) พิมพ์ อีเมล

กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน

Basic in Procurement Process

วัตถุประสงค์

         หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้กระบวนการทำงานพื้นฐานของการจัดซื้อ จัดจ้าง ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ

เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้น หรือสนใจในวิชาชีพจัดซื้อ หรือผู้ที่ต้องการทบทวน หามาตรฐานกระบวนการที่ถูกต้อง

เพื่อในไปใช้กับหน่วยงานของตนเอง หลักสูตรนี้จะนำเสนอแนวคิด และหลักการในกระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่

ในภาพกว้าง ที่แบ่งเป็น 2ส่วนหลักๆ คือ

      1. กระบวนการต้นน้ำ (Upstream Purchasing)

      2. กระบวนการปลายน้ำ (Downstream Purchasing)

หัวข้อการสัมมนา

1. ภาพรวมระบบการจัดซื้อสมัยใหม่

2. กระบวนการต้นน้ำ (Upstream Purchasing)

     -  การสรรหาผู้ขาย (Sourcing),

     -  การบริหารคู่ค้า (Registration and Evaluation)

     -  การบริหารสัญญา และหลักประกัน (Contract and Guarantee Management)

3. กระบวนการปลายน้ำ (Downstream Purchasing)

     -  การสร้างราคากลาง (Price List/E-Catalog)

     -  การขอซื้อ/สั่งซื้อ (PR-PO)

     -  การประสานงานติดตามสินค้า (Expeditor)

     -  การรับสินค้า การวางบิล และการชำระเงิน (Goods Receipt and Payment Process)

4. การประยุกต์ใช้งาน และ กระบวนการที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร

คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ.อนันดา ดีเวลอปเม้นท์

ประสบการณ์:  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การขนส่งทางราง และอุตสาหกรรมเกษตร

วิศวกรโครงการ ประมูลและการประเมินราคาระบบท่อและโครงสร้าง

- หัวหน้าทีมงานออกแบบระบบ ERP ด้านงานจัดซื้อ/คลังพัสดุ (SAP-MM)

 

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-12.00 น.

รุ่นที่ 14

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566

Online by ZOOM

รุ่นที่ 15

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566

Online by ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

 1,500 + VAT 105 =  1,605 - (หักภาษี ณ ที่จ่าย 45 บาท)

เงื่อนไขการอบรม...  ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่