Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

เสริมทักษะทีมงานในการนำเข้า-ส่งออก พิมพ์ อีเมล
                                                                                     

เสริมทักษะทีมงานในการนำเข้า - ส่งออก

How to encorage Teams for Import - Export

 วัตถุประสงค์

        หลายบริษัทต้องการให้พนักงานหมุนเวียนการทำงาน (Job rotation) เพื่อป้องกันมิให้ งานการของบริษัท

สะดุดขลุกขลักเสียหายหากพนักงาน คนใดลาออกหรือหยุดงานกระทันหัน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานเอง

ที่จะได้เพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนความชำนาญให้กว้างขวางขึ้น พร้อมที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่ง

หน้าที่การงานต่อไปแต่เมื่อคนทำงานจัดซื้อสินค้าในประเทศจะหมุนเวียนไปซื้อสินค้าจากต่างประเทศเป็นความเสี่ยง

ไม่น้อยหากเกิดความผิด พลาดขึ้น วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือนักจัดซื้อคนนั้น ควรจะต้องเรียนรู้หลักการพื้นฐานในการ

จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ถูกต้องเอาไว้ก่อนไม่ควรลองผิดลองถูกเป็นอันขาดเพราะแก้ไขยาก

หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนจะลงมือทำงาน

 หัวข้อสัมมนา

1. ภาษาอังกฤษจำเป็นต้องแข็งแรงในระดับใด จึงจะพอทำงานได้

2. สิ่งที่แตกต่างจากการซื้อสินค้าในประเทศคืออะไรบ้าง

3. ข้อควรคำนึงเมื่อจะให้ซัพพลายเออร์จากต่างประเทศส่งของมาให้เรา

                 - ทางเรือ

                 - ทางเครื่องบิน

                 - ทางบก

                 - ทางคูเรียร์

                 - ทางไปรษณีย์

4. ทำความเข้าใจใน INCOTERMS® 2020 ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

5. กรมศุลกากรมีวิธีประเมินราคาที่เรานำเข้าเพื่อป้องกันเราลักไก่ได้อย่างไร

6. ทำความเข้าใจวิธีการชำระเงินระหว่างประเทศซึ่งไม่เหมือนการจัดซื้อในประเทศ

7. วิธีเคลมจากซัพพลายเออร์และบริษัทประกันภัย เพื่อให้ได้ค่าสินไหมทดแทน

8. ความจำเป็นและวิธีการทำประกันภัยสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ

9. ขอบเขตระบบงานที่พัฒนาโดยศุลกากรด้านสิทธิประโยชน์เพื่อการนำเข้า

วิทยากร

คุณจันทรา สิงหพันธุ

ประสบการณ์: - กรรมการบริหารสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหารสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต พ.ศ. 2542- 2550

- ผู้จัดการฝ่ายจัดหาและส่งออก บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชนและบริษัทในเครือ

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 30

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 31

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 32

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 33

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 34

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 35

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 36

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 67

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 38

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 39

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

รุ่นที่ 40

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566

โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพ เอเทรียม

(ถ.เพชรบุรีตัดใหม่) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่