ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

กลยุทธ์การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย (SALE PROMOTION) พิมพ์ อีเมล

กลยุทธ์ การวางแผนภาษีเกี่ยวกับ

การส่งเสริมการขาย

S A L E   P R O M O T I O N

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( อื่นๆ:6ชม.) ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)

หัวข้อสัมมนา

1. การส่งเสริมการขายตามหลักกฎหมายสรรพากร

         - หลักเกณฑ์การพิจารณาสินค้าที่จะนำไปส่งเสริมการขาย

         - เกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับราคาหรือมูลค่าของสินค้าที่จะนำไปส่งเสริมการขาย

         - ปัญหาของแถมมีราคามากกว่าสินค้าที่ขาย

2. ผลกระทบและภาษีที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมการขายกรณีต่างๆ

         - การขายสินค้าต่ำกว่าทุน

         - การให้ส่วนลดการค้าหรือส่วนสดเงินสด

         - นำสินค้าเก่าบวกเงินเพิ่ม ซื้อสินค้าใหม่

         - ขายสินค้ามีของแถม

         - กรณีของแถมมีราคาสูงกว่าสินค้าที่ขาย

         - กรณีการขายสินค้าพร้อมติดตั้งให้ฟรี

         - สะสมคูปองหรอสะสมแต้มเพื่อแลกสินค้าหรือของสมนาคุณ

         - สินค้าตัวอย่างแจกฟรีหรือทดลองใช้

         - ของแจก ของขวัญ ของชำร่วย

         - กรณีเมื่อทำยอดขายได้ตามเป้าจะได้ของรางวัลพิเศษ ได้ส่วนลดหรือได้ของแกม

         - กรณีชิงโชค จับรางวัล

3. ปัญหาของการออกใบกำกับภาษีจากการส่งเสริมการขายกรณีใดบ้าง ที่ต้องออกใบกำกับภาษีหรือ

   ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี

4. การคำนวณฐานภาษีและมูลค่าของสินค้าที่จะนำไปส่งเสริมการขาย ตามหลักกฎหมายภาษีอากร

         - การให้ส่วนลด แลก แจก แถม

         - บริการหลังขาย อะไหล่ฟรี

         - สินค้าตัวอย่าง ชิงโชค จับรางวัล

         - กระเช้าดอกไม้ กระเช้าของชำร่วย ของขวัญ ตามเทศกาลต่างๆ

5. ปัญหาภาษีซื้อและภาษีขาย จากการส่งเสริมการขาย

         - ภาษีซื้อที่ขอคืนได้และขอคืนไม่ได้

         - การส่งเสริมการขายกรณีใดที่มีหรือไม่มีภาษีขาย

         - การส่งเสริมการขายที่ถือเป็นการขายหรือบริการทั้งจำนวน

6. การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของการส่งเสริมการขายตามหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด

7. กลยุทธ์การวางแผนส่งเสริมการขายอย่างไรให้เสียภาษีน้อยที่สุดหรือไม่เสียเลย

8. การหักค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าพร้อมการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ที่นำมาส่งเสริมการขาย

   ตลอดจนเอกสารประกอบต่างๆ

         - รายงานสินค้าและวัตถุดิบของสินค้าที่นำไปส่งเสริมการขาย

         - เอกสารประกอบอะไรบ้างที่ใช้ในการตัด Stock สินค้า ที่นำไปส่งเสริมการขาย

         - ใช้เอกสารใบขนสินค้าหรือใบรับหรือเอกสารอื่นใด

 วิทยากร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

กรมสรรพากร

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 46

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 47

วันเสาร์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)

พิเศษ! เพียงสำรองก่อนวันสัมมนา 7 วัน

2,900 + VAT 203 = 3,103 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 87 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%