ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด พิมพ์ อีเมล

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

และ การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

(Statement of Cash Flows)

 

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี /ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชั่วโมง)

รายละเอียดในการสัมมนา

1. ความจำเป็นในการจัดทำงบกระแสเงินสดและประโยชน์ที่ได้รับจากการ ทำงบกระแสเงินสด

2. ทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสดที่ถูกต้อง

3. การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ในการจัดทำงบกระแสเงินสด

4. วิธีการเสนองบกระแสเงินสด

              - กิจกรรมดำเนินงาน

              - กิจกรรมลงทุน

              - กิจกรรมจัดหาทุน

5. ขั้นตอนและการจัดทำงบกระแสเงินสด

              - การจัดทำงบกระแสเงินสด ตามวิธีทางตรง

              - การจัดทำงบกระแสเงินสด ตามวิธีทางอ้อม

6. เทคนิคการนำเสนองบกระแสเงินสดอย่างง่ายๆ เพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของ

    กระแสเงินสดในช่วงที่ผ่านมาว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง

7. เทคนิคการวิเคราะห์ งบกระแสเงินสดและการนำเสนอต่อผู้บริหาร

     เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ

 

วิทยากร

 ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

MBA Indiana University U.S.A.

บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

กำหนดการสัมมนา 

รุ่นที่ 62

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 63

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.

โรงแรมแกรนลอร์ด (บูติค) โฮเต็ล (ศรีนครินทร์)

(จากสี่แยกลำสาลี ให้เลยสี่แยกพัฒนาการ

และเลยสี่แยกอ่อนนุชไปประมาณ 500 เมตร ฝั่งซ้ายมือ ถ.ศรีนครินทร์)

รุ่นที่ 64

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 65

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.

โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต (เซียร์รังสิต)

(ถ.วิภาวดี-รังสิต ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต)

รุ่นที่ 66

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก)

(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 67

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.

โรงแรมไพรม์ไทม์ บางแสน-ชลบุรี

(บนถนนสุขุมวิท เลี้ยวเข้าถนนลงหาดบางแสน 40 เมตรจากแยกไฟแดง)

(ไฟแดงถนนสุขุมวิท-ลงหาดบางแสน)

รุ่นที่ 68

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 69

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.

โรงแรมรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา

(ถนนโรจนะ พระนครศรีอยุธยา)

*มาจาก เจดีย์วัดสามปลิ้ม ชิดซ้ายลอดใต้ สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

*มาจาก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ให้ข้ามสะพานปรีดี-ธำรง


อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,800 + VAT 196 = 2,996 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 84 บาท)


(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%