ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุแบบมืออาชีพ พิมพ์ อีเมล

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ

แบบมืออาชีพ 

รายละเอียดในการสัมมนา

1. เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลังแบบมืออาชีพ

2. การจัดผังสถานที่ในคลังสินค้าและการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวสูงสุด

3. ขั้นตอนในการบริหารคลังสินค้า

               - การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

               - การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

               - การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

               - เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิก – จ่าย

                  แบบ UPDATE REALTIME เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา

4. ระบบเอกสารและการจัดทำเอกสารในระบบงานคลังสินค้า

5. การจัดทำรายงาน STOCK สินค้า

6. การแยกเก็บสินค้าตัวอย่างจากสินค้าปกติ

7. การบริหารและการจัดเก็บสินค้าหมดอายุ เสื่อมคุณภาพ สินค้าชำรุดต่ำกว่ามาตรฐาน

    เศษซากวัสดุเหลือจากการผลิต

8. เทคนิคการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในคลังสินค้า เพื่อป้องกันการรั่วไหล

9.การจัดระบบและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า

10. การจัดระบบบริหารเพื่อคุณภาพงานบริการของพนักงานคลังสินค้า (SERVICE MIND)

11. การบริหารเวลาแบบมืออาชีพสำหรับงานคลังสินค้า

 

วิทยากร

  อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

LOGISTICS CONSULTANT

ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า การจัดส่งและบริหารลูกค้ากว่า 30 ปี  

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 80

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 81

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมเอเซีย ราชเทวี

(ถ.พญาไท BTS สถานี ราชเทวี)

รุ่นที่ 82

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต (เซียร์รังสิต)

(ถ.วิภาวดี-รังสิต ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต)

รุ่นที่ 83

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพ (ถ.รัชดาภิเษก)

(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 84

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรม เดอะซีซันส์ พัทยากลาง

(จากถนนสุขุมวิท เลี้ยวเข้าถนนพัทยากลาง

เลี้ยวขวาเข้าถนนพัทยาสาย 2 เลี้ยวขวาเข้าซอย 5)

รุ่นที่ 85

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมเอเซีย ราชเทวี

(ถ.พญาไท BTS สถานี ราชเทวี)

รุ่นที่ 86

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมรุงศรี ริเวอร์ อยุธยา

(ถนนโรจนะ พระนครศรีอยุธยา

*มาจาก เจดีย์วัดสามปลิ้ม ชิดซ้ายลอดใต้ สะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

*มาจาก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ให้ข้ามสะพานปรีดี-ธำรง)

รุ่นที่ 87

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 88

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมแกรนลอร์ด (บูติค) โฮเต็ล (ศรีนครินทร์)

(จากสี่แยกลำสาลี ให้เลยสี่แยกพัฒนาการ

และเลยสี่แยกอ่อนนุชไปประมาณ 500 เมตร ฝั่งซ้ายมือ ถ.ศรีนครินทร์)

รุ่นที่ 89

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 90

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ (ระยอง)

(ถ.สุขุมวิท จ.ระยอง)

 

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,800 + VAT 196 = 2,996 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 84 บาท)

 

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%