ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุแบบมืออาชีพ พิมพ์ อีเมล

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ

แบบมืออาชีพ 

หัวข้อสัมมนา

  1. เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลังแบบมืออาชีพ

  2. การจัดผังสถานที่ในคลังสินค้าและการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวสูงสุด

  3. ขั้นตอนในการบริหารคลังสินค้า

       การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง

       - การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง

       - การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง

        - เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิก–จ่าย แบบ UPDATE REALTIME 

           เพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา

  4. ระบบเอกสารและการจัดทำเอกสารในระบบงานคลังสินค้า

  5. การจัดทำรายงาน STOCK สินค้า

  6. การแยกเก็บสินค้าตัวอย่างจากสินค้าปกติ

  7. การบริหารและการจัดเก็บสินค้าหมดอายุ เสื่อมคุณภาพ สินค้าชำรุดต่ำกว่ามาตรฐาน

    เศษซากวัสดุเหลือจากการผลิต

  8. เทคนิคการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในคลังสินค้าเพื่อป้องกันการรั่วไหล

  9. การจัดระบบและควบคุมความปลอดภัยในคลังสินค้า

10. การจัดระบบบริหารเพื่อคุณภาพงานบริการของพนักงานคลังสินค้า (SERVICE MIND)

11. การบริหารเวลาแบบมืออาชีพสำหรับงานคลังสินค้า

วิทยากร

อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการบัญชีมากกว่า 35

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 88

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ ถ.รัชดาภิเษก

(MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 / เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 89

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.

โรงแรม เอเซีย ราชเทวี (ถ.พญาไท BTS สถานี ราชเทวี)

รุ่นที่ 90

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น.

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

2,800+VAT196 = 2,996 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 84 บาท)

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%