ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

รายละเอียดการสัมมนา อบรม การจัซื้อ
1 สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับตันและกลาง
2 วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ
3 การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ
4 เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
5 การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
6 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
7 เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
8 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน
9 การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
10 เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ-ว่าจ้าง
11 หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
12 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์
13 การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร
14 การบริหารและจัดการสัญญา
15 การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
16 ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร
17 ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก
18 บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร
19 การบริหารคลังสินค้าและพัสดุแบบมืออาชีพ
20 การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย / ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิค-AHP
21 การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
22 ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ
23 ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
24 นักจัดซื้อมือใหม่
25 การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ
26 การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0
27 การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ
28 การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์
29 จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
30 จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร
31 การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ
32 ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพในการประหยัดต้นทุน
33 กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ
34 การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผล แบบก้าวกระโดด
35 การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อเพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์
36 ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก
37 กรอบการพัฒนางานจัดซื้อจัดหายุคใหม่
38 แนวทางการจัดซื้อสำหรับมือใหม่
39 งบประมาณสำหรับนักจัดซื้อ
40 ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ
41 การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล
42 หลักการบริหารงานจัดซื้อ
43 การจัดซื้อในยุค 4.0
44 เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่
45 พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ
46 การบริหารการนำเข้าสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
47 ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ
48 เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ
49 ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่
50 การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL