Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

รายละเอียดการสัมมนา อบรม การจัซื้อ
1 สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับตันและกลาง
2 การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ
3 วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทํารายงานจัดซื้อ
4 การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่
5 การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
6 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
7 พื้นฐานการจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
8 การบริหารและจัดการสัญญา
9 หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
10 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์
11 L/C กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหาเอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
12 การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
13 การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง งานวิศวกรรม
14 การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0
15 การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย / ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิค-AHP
16 ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก
17 การบริหารคลังสินค้าและพัสดุแบบมืออาชีพ
18 นักจัดซื้อมือใหม่
19 LEAN PROCUREMENT (Workshop) / การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
20 การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ
21 การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ
22 การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์
23 จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
24 การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อ เพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์
25 จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร
26 การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ
27 ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก
28 กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ
29 การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผล แบบก้าวกระโดด
30 Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน
31 หลักการบริหารงานจัดซื้อ
32 การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล
33 แนวทางการจัดซื้อสำหรับมือใหม่
34 กรอบการพัฒนางานจัดซื้อจัดหายุคใหม่
35 ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ
36 ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ
37 งบประมาณสำหรับนักจัดซื้อ
38 การจัดซื้อในยุค 4.0
39 พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ
40 การบริหารการนำเข้าสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
41 หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ
42 ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ
43 เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่
44 ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่
45 ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
46 การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
47 เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
48 วิธีลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องด้วย Spending Analysis พร้อม Case Study และ ฝึกปฏิบัติ
49 การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม (หลักสูตร 2 วัน)
50 การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL