Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดซื้อ
1 เทคนิคและความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ
2 ยุทธ์ศาสตร์ SRM เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาในระบบจัดซื้ออย่างยั่งยืน
3 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ Win-Win Negotiation Workshop
4 การบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่
5 เคล็ดลับการจัดซื้อและการบริหารงานจัดซื้อแบบมืออาชีพ
6 การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ
7 การจัดทำคู่มือจัดซื้อ PURCHASING MANUAL (WORK SHOP)
8 การลดต้นทุนในระบบงานโลจิสติกส์
9 สิ่งควรรู้สำหรับนักจัดซื้อต่างประเทศแบบมือโปร
10 การจัดหาเชิงกลยุทธ์ 2 วัน
11 เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ค้า (Suppliers) เพื่อการจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
12 คัมภีร์การจัดซื้ออะไหล่ ซื้อเครื่องจักร และการประมูลโครงการใหญ่มูลค่าสูง
13 การบริหารจัดการสัญญา
14 การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อแบบชนะทั้งคู่ พร้อมฝึกปฏิบัติ
15 การนำเข้า-ส่งออก ในยุคของ AEC
16 การออกแบบระบบงานและโปรแกรม ด้านจัดซื้อ ตามมาตรฐาน ERP
17 กลยุทธ์การซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อประสิทธิประโยชน์สูงสุด
18 เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม
19 ปัญหาและเทคนิคในการแก้ไขข้อผิดพลาด การปฏิบัติพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้านำเข้าสำหรับงานจัดซื้อ
20 ผลักดันให้ต้นทุนลดโดยการบริหารจัดการการใช้จ่าย
21 ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนงานจัดซื้อเพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุด
22 การปฏิบัติคลังสินค้า
23 ลดการฉ้อโกงและลดความเสี่ยงทางการเงิน ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
24 หลักปฏิบัติการจัดซื้อ
25 การจัดทำเอกสารเพื่อสั่งซื้อและยืนยันราคาขาย
26 เพื่อมิให้เสียเปรียบจากการเป็น AEC นักจัดซื้อควรเตรียมตัวอย่างไร
27 การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล
28 การบริหารคลังสินค้าและระบบจัดส่งเพื่อการบริการที่ดีกว่า
29 การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา
30 งานจัดซื้อในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าแบบถล่มทลาย
31 แผนพัฒนาฝ่ายจัดซื้ออย่างยั่งยืน
32 กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
33 ยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ยอดใช้จ่ายในการจัดซื้อและซัพพลาย
34 การวางแผนกลยุทธ์ด้านจัดซื้อและการสรรหา
35 การจัดหาเชิงกลยุทธ์ 1 วัน
36 การบริหารบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อ
37 ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริหารการจัดซื้อและการขายสินค้าระหว่างประเทศ
38 การกำหนดระดับการให้บริการในงานจัดซื้อ
39 การบริหารงานซื้อขายสินค้าใน AEC ด้วย ATIGA
40 จรรยาบรรณและ CSR ของการจัดซื้อจัดหายุคใหม่
41 การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบงาน และสารสนเทศในงานจัดซ์ื้อ
42 การเขียนระเบียบ และคู่มือจัดซื้อ
43 จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร
44 ครบเครื่องเรื่องงานจัดซื้อ
45 การบริหารงานจัดซื้อจัดหายุคใหม่
46 การจัดการด้านโลจิสติกส์ในยุค 4.0
47 เคล็ดลับในการทำงานจัดซื้อ (ชุดที่2)
48 สุดยอดผู้นำ…ทำอย่างไร?
49 การวิเคราะห์ยอดซื้อและยุทธศาสตร์การจัดหา
50 การเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อด้วย E-Auction
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL