ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดซื้อ
1 เทคนิคและความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ
2 ยุทธ์ศาสตร์ SRM เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาในระบบจัดซื้ออย่างยั่งยืน
3 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ Win-Win Negotiation Workshop
4 เคล็ดลับการจัดซื้อและการบริหารงานจัดซื้อแบบมืออาชีพ
5 การบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่
6 การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ
7 การจัดทำคู่มือจัดซื้อ PURCHASING MANUAL (WORK SHOP)
8 ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ
9 การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง งานวิศวกรรม
10 สิ่งควรรู้สำหรับนักจัดซื้อต่างประเทศแบบมือโปร
11 ภาษีอากร สำหรับงานจัดซื้อ
12 เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ค้า (Suppliers) เพื่อการจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
13 เก็บ Savings อย่างมืออาชีพ
14 การบริหารจัดการสัญญา
15 คัมภีร์การจัดซื้ออะไหล่ ซื้อเครื่องจักร และการประมูลโครงการใหญ่มูลค่าสูง
16 การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อแบบชนะทั้งคู่ พร้อมฝึกปฏิบัติ
17 การจัดหาเชิงกลยุทธ์ 2 วัน
18 การนำเข้า-ส่งออก ในยุคของ AEC
19 กลยุทธ์การซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อประสิทธิประโยชน์สูงสุด
20 การลดต้นทุนในระบบงานโลจิสติกส์
21 ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนงานจัดซื้อเพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุด
22 ผลักดันให้ต้นทุนลดโดยการบริหารจัดการการใช้จ่าย
23 ปัญหาและเทคนิคในการแก้ไขข้อผิดพลาด การปฏิบัติพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้านำเข้าสำหรับงานจัดซื้อ
24 การปฏิบัติคลังสินค้า
25 การจัดทำเอกสารเพื่อสั่งซื้อและยืนยันราคาขาย
26 การออกแบบระบบงานและโปรแกรม ด้านจัดซื้อ ตามมาตรฐาน ERP
27 หลักปฏิบัติการจัดซื้อ
28 เพื่อมิให้เสียเปรียบจากการเป็น AEC นักจัดซื้อควรเตรียมตัวอย่างไร
29 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
30 การบริหารคลังสินค้าและระบบจัดส่งเพื่อการบริการที่ดีกว่า
31 การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา
32 การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล
33 กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
34 Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน
35 การบริหารบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อ
36 แผนพัฒนาฝ่ายจัดซื้ออย่างยั่งยืน
37 ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริหารการจัดซื้อและการขายสินค้าระหว่างประเทศ
38 ยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ยอดใช้จ่ายในการจัดซื้อและซัพพลาย
39 งานจัดซื้อในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าแบบถล่มทลาย
40 การกำหนดระดับการให้บริการในงานจัดซื้อ
41 การบริหารงานซื้อขายสินค้าใน AEC ด้วย ATIGA
42 เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
43 การวางแผนกลยุทธ์ด้านจัดซื้อและการสรรหา
44 การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบงาน และสารสนเทศในงานจัดซ์ื้อ
45 ครบเครื่องเรื่องงานจัดซื้อ
46 การเขียนระเบียบ และคู่มือจัดซื้อ
47 จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร
48 เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม
49 จรรยาบรรณและ CSR ของการจัดซื้อจัดหายุคใหม่
50 ลดการฉ้อโกงและลดความเสี่ยงทางการเงิน ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL