Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดซื้อ
1 เทคนิคและความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ
2 ยุทธ์ศาสตร์ SRM เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาในระบบจัดซื้ออย่างยั่งยืน
3 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ Win-Win Negotiation Workshop
4 การบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่
5 เคล็ดลับการจัดซื้อและการบริหารงานจัดซื้อแบบมืออาชีพ
6 การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ
7 การจัดทำคู่มือจัดซื้อ PURCHASING MANUAL (WORK SHOP)
8 การลดต้นทุนในระบบงานโลจิสติกส์
9 สิ่งควรรู้สำหรับนักจัดซื้อต่างประเทศแบบมือโปร
10 การจัดหาเชิงกลยุทธ์ 2 วัน
11 เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ค้า (Suppliers) เพื่อการจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
12 คัมภีร์การจัดซื้ออะไหล่ ซื้อเครื่องจักร และการประมูลโครงการใหญ่มูลค่าสูง
13 การบริหารจัดการสัญญา
14 การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อแบบชนะทั้งคู่ พร้อมฝึกปฏิบัติ
15 การนำเข้า-ส่งออก ในยุคของ AEC
16 กลยุทธ์การซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อประสิทธิประโยชน์สูงสุด
17 การออกแบบระบบงานและโปรแกรม ด้านจัดซื้อ ตามมาตรฐาน ERP
18 ปัญหาและเทคนิคในการแก้ไขข้อผิดพลาด การปฏิบัติพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้านำเข้าสำหรับงานจัดซื้อ
19 ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนงานจัดซื้อเพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุด
20 ผลักดันให้ต้นทุนลดโดยการบริหารจัดการการใช้จ่าย
21 การปฏิบัติคลังสินค้า
22 หลักปฏิบัติการจัดซื้อ
23 ลดการฉ้อโกงและลดความเสี่ยงทางการเงิน ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
24 การจัดทำเอกสารเพื่อสั่งซื้อและยืนยันราคาขาย
25 เพื่อมิให้เสียเปรียบจากการเป็น AEC นักจัดซื้อควรเตรียมตัวอย่างไร
26 การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล
27 การบริหารคลังสินค้าและระบบจัดส่งเพื่อการบริการที่ดีกว่า
28 การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา
29 งานจัดซื้อในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าแบบถล่มทลาย
30 แผนพัฒนาฝ่ายจัดซื้ออย่างยั่งยืน
31 กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
32 การวางแผนกลยุทธ์ด้านจัดซื้อและการสรรหา
33 ยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ยอดใช้จ่ายในการจัดซื้อและซัพพลาย
34 การจัดหาเชิงกลยุทธ์ 1 วัน
35 การบริหารบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อ
36 การกำหนดระดับการให้บริการในงานจัดซื้อ
37 ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริหารการจัดซื้อและการขายสินค้าระหว่างประเทศ
38 การบริหารงานซื้อขายสินค้าใน AEC ด้วย ATIGA
39 เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม
40 จรรยาบรรณและ CSR ของการจัดซื้อจัดหายุคใหม่
41 การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบงาน และสารสนเทศในงานจัดซ์ื้อ
42 ครบเครื่องเรื่องงานจัดซื้อ
43 การเขียนระเบียบ และคู่มือจัดซื้อ
44 จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร
45 การบริหารงานจัดซื้อจัดหายุคใหม่
46 เคล็ดลับในการทำงานจัดซื้อ (ชุดที่2)
47 สุดยอดผู้นำ…ทำอย่างไร?
48 การวิเคราะห์ยอดซื้อและยุทธศาสตร์การจัดหา
49 การจัดการด้านโลจิสติกส์ในยุค 4.0
50 การเพิ่มประสิทธิภาพงานจัดซื้อด้วย E-Auction
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL