Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดซื้อ
1 เทคนิคและความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ
2 ยุทธ์ศาสตร์ SRM เพื่อแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาในระบบจัดซื้ออย่างยั่งยืน
3 กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ Win-Win Negotiation Workshop
4 การบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่
5 เคล็ดลับการจัดซื้อและการบริหารงานจัดซื้อแบบมืออาชีพ
6 ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ
7 การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ
8 การจัดทำคู่มือจัดซื้อ PURCHASING MANUAL (WORK SHOP)
9 การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง งานวิศวกรรม
10 สิ่งควรรู้สำหรับนักจัดซื้อต่างประเทศแบบมือโปร
11 ภาษีอากร สำหรับงานจัดซื้อ
12 การลดต้นทุนในระบบงานโลจิสติกส์
13 เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ค้า (Suppliers) เพื่อการจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
14 คัมภีร์การจัดซื้ออะไหล่ ซื้อเครื่องจักร และการประมูลโครงการใหญ่มูลค่าสูง
15 การจัดหาเชิงกลยุทธ์ 2 วัน
16 การบริหารจัดการสัญญา
17 การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อแบบชนะทั้งคู่ พร้อมฝึกปฏิบัติ
18 การนำเข้า-ส่งออก ในยุคของ AEC
19 กลยุทธ์การซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อประสิทธิประโยชน์สูงสุด
20 ผลักดันให้ต้นทุนลดโดยการบริหารจัดการการใช้จ่าย
21 ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลี่ยนงานจัดซื้อเพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุด
22 ปัญหาและเทคนิคในการแก้ไขข้อผิดพลาด การปฏิบัติพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้านำเข้าสำหรับงานจัดซื้อ
23 การออกแบบระบบงานและโปรแกรม ด้านจัดซื้อ ตามมาตรฐาน ERP
24 การปฏิบัติคลังสินค้า
25 หลักปฏิบัติการจัดซื้อ
26 การจัดทำเอกสารเพื่อสั่งซื้อและยืนยันราคาขาย
27 เพื่อมิให้เสียเปรียบจากการเป็น AEC นักจัดซื้อควรเตรียมตัวอย่างไร
28 การบริหารคลังสินค้าและระบบจัดส่งเพื่อการบริการที่ดีกว่า
29 การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล
30 การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา
31 แผนพัฒนาฝ่ายจัดซื้ออย่างยั่งยืน
32 กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
33 งานจัดซื้อในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าแบบถล่มทลาย
34 การบริหารบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อ
35 ยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ยอดใช้จ่ายในการจัดซื้อและซัพพลาย
36 ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริหารการจัดซื้อและการขายสินค้าระหว่างประเทศ
37 การกำหนดระดับการให้บริการในงานจัดซื้อ
38 การบริหารงานซื้อขายสินค้าใน AEC ด้วย ATIGA
39 การวางแผนกลยุทธ์ด้านจัดซื้อและการสรรหา
40 เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
41 การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบงาน และสารสนเทศในงานจัดซ์ื้อ
42 เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและบริการทางวิศวกรรม
43 ครบเครื่องเรื่องงานจัดซื้อ
44 การเขียนระเบียบ และคู่มือจัดซื้อ
45 จรรยาบรรณและ CSR ของการจัดซื้อจัดหายุคใหม่
46 จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร
47 ลดการฉ้อโกงและลดความเสี่ยงทางการเงิน ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
48 การจัดหาเชิงกลยุทธ์ 1 วัน
49 เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
50 เคล็ดลับในการทำงานจัดซื้อ (ชุดที่1)
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL