Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

ONLINE คอร์ส การจัดซื้อ
1 เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
2 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน (คอร์ส ONLINE)
3 เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ-ว่าจ้าง (คอร์ส ONLINE)
4 การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร (คอร์ส ONLINE)
5 ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร
6 บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร (คอร์ส ONLINE)
7 ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ (คอร์ส ONLINE)
8 เก็บ Savings อย่างมืออาชีพ
9 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
10 เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า
11 แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ
12 หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ (คอร์ส ONLINE)
13 เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0% (คอร์ส ONLINE)
14 บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ (คอร์ส ONLINE)
15 หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง (คอร์ส ONLINE)
16 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms® 2020 ((ZOOM ครื่งวัน)
17 การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ (คอร์ส ONLINE)
18 เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ (คอร์ส ONLINE)
19 บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต (คอร์ส ONLINE)
20 ข่าวสำหรับ อบรม CPD by ZOOM
21 จัดซื้อจัดหาอย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร (คอร์ส ONLINE)
22 เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร (คอร์ส ONLINE)
23 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ZOOM ครึ่งวัน)
24 พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม (คอร์ส ONLINE)
25 การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ในยุควิกฤต (คอร์ส ONLINE)
26 วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทํารายงานจัดซื้อ (คอร์ส ONLINE)
27 ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ (ZOOM เต็มวัน)
28 กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ (คอร์ส ONLINE)
29 กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน (คอร์ส ONLINE)
30 ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก (คอร์ส ONLINE)
31 จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (คอร์ส ONLINE)
32 แนวคิดการพัฒนางานจัดซื้อแบบก้าวกระโดด (คอร์ส ONLINE)
33 การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน (คอร์ส ONLINE)
34 หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ (คอร์ส ONLINE)
35 พื้นฐานการจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง (คอร์ส ONLINE)
36 วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์ (คอร์ส ONLINE)
37 Lean Procurement (Workshop) ปรับระบบจัดซื้อให้ลีนโดยการขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบจัดซื้อจัดจ้าง
38 ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ (คอร์ส ONLINE)
39 Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน (คอร์ส ONLINE)
40 L/C กลยุทธ์ การจัดเตรียมเอกสารตาม และการแก้ปัญหาเอกสารการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ (คอร์ส ONLINE)
41 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ZOOM เต็มวัน)
42 พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย (คอร์ส ONLINE)
43 จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดจากการทุจริต (คอร์ส ONLINE)
44 การทำ Cost Savings อย่างมือาชีพ ในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา (คอร์ส ONLINE)
45 INCOTERMS 2020 ความรู้เกี่ยวกับการค้า การชำระเงิน และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (คอร์ส ONLINE)
46 เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง (คอร์ส ONLINE)
47 กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร (ONLINE)
48 อาวุธของนักจัดซื้อจัดหามืออาชีพ (ZOOM ครึ่งวัน)
49 สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง
50 การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60 (ONLINE)
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL