Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

นำเข้า-ส่งออก
1 เทคนิคและความรู้ในการจัดซื้อต่างประเทศ
2 เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
3 L/C กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหาเอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
4 สิ่งควรรู้สำหรับนักจัดซื้อต่างประเทศแบบมือโปร
5 การนำเข้า-ส่งออก ในยุคของ AEC
6 ปัญหาและเทคนิคในการแก้ไขข้อผิดพลาด การปฏิบัติพิธีการศุลกากรและตรวจปล่อยสินค้านำเข้าสำหรับงานจัดซื้อ
7 เพื่อมิให้เสียเปรียบจากการเป็น AEC นักจัดซื้อควรเตรียมตัวอย่างไร
8 การบริหารการนำเข้าสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
9 ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms® 2020 ((ZOOM ครื่งวัน)
10 ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริหารการจัดซื้อและการขายสินค้าระหว่างประเทศ
11 การบริหารงานซื้อขายสินค้าใน AEC ด้วย ATIGA
12 การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
13 เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0% (คอร์ส ONLINE)
14 การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
15 การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ
16 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก (ZOOM ครึ่งวัน)
17 INCOTERMS 2020 ความรู้เกี่ยวกับการค้า การชำระเงิน และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (คอร์ส ONLINE)
18 กฏหมายการควบคุมการนำเข้า ส่งออก