Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

รายละเอียดการสัมมนา อบรม การนำเข้า-ส่งออก
1 เสริมทักษะทีมงานในการนำเข้า-ส่งออก
2 การจัดเตรียมและการแก้ปัญหาเอกสาร เพื้อบริหารความเสี่ยงในการนำเข้า-ส่งออก / Risk Management in Import-Export
3 สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า
4 การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่
5 กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร
6 หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
7 ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ
8 หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ
9 ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก
10 เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า
11 แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ
12 การตระหนักถึงต้นทุนและกระบวนการนำเข้า-ส่งออก
13 รวมคอร์ส การนำเข้า-ส่งออก